กระดาษอาร์ดมัน

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระดาษอาร์ตมัน เนื้อกระดาษเรียบ เป็นมันเงา พิมพ์งานได้ใกล้เคียงกับสีจริง สามารถเคลือบเงาได้ดี

ความหนาของกระดาษมีดังนี้

85 แกรม, 90 แกรม, 100 แกรม, 105 แกรม, 120 แกรม , 130 แกรม, 140 แกรม, 160 แกรม