กระดาษอาร์ดด้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระดาษอาร์ดด้านมีเนื้อกระดาษเรียบ แต่เนื้อไม่มัน พิมพ์งานสีจะซีดลงเล็กน้อย แต่ดูหรู

ความหนาของกระดาษมีดังนี้

85 แกรม, 90 แกรม, 100 แกรม, 105 แกรม, 120 แกรม , 130 แกรม, 140 แกรม, 160 แกรม