กระดาษสติ๊กเกอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้ประโยชน์ได้หลายด้านเช่น งานพิมพ์ออฟเซ็ท ,งานพิมพ์ซิลค์สกรีน , การตัดสติกเกอร์เป็นแบบต่างๆ , พิมพ์ฉลากบรรจุภัณฑ์, พิมพ์บาร์โค๊ด , ป้ายราคา ฯลฯ และสามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่และเครื่องปรินท์ธรรมดาๆทั่วไปเพียงแค่เลือกขนาดและชนิดให้ตรงกับการใช้งาน