กระดาษปอนด์

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

โดยส่วนมากกระดาษปอนด์จะนิยมใช้สำหรับพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย หรือหนังสือโดยเฉพาะเนื้อใน และแกรมที่นิยมใช้มากที่สุดคือ 80 แกรม เนื่องจากเวลาพิมพ์สีแล้วหมึกจะไม่ซึมทะลุไปด้านหลัง